Hyundai

!
S180052092Z

Hyundai Genesis 14 vanaf Bj.01.2014-

VDO S180052092Z
TG1C

OEM 52933-3N100

S180052092Z

Hyundai Grand Santafe 13 (NC) vanaf Bj.05.2013-

VDO S180052092Z
TG1C
OEM 52933-3N100
S180084710Z

Hyundai i-20 Bj.08.2008-06.2014

VDO S180084710Z
TG1C
OEM 52933-1J100
S180084710Z

Hyundai iX-20 Bj.11.2010-09.2013

VDO S180084710Z
TG1C
S180014820Z

Hyundai i-30 FD Bj.10.2007-06.2012

VDO S180014820Z
TG1B
S180052092Z

Hyundai i-30 GD vanaf Bj.11.2011-

VDO S180052092Z
TG1C

OEM 52933-3N100

S180052092Z

Hyundai Santa FE XM vanaf Bj.2012-

VDO S180052092Z
TG1C

OEM 52933-3N100